Tarief

Het tarief voor coaching-, healing- en readingsessies bedraagt 70 euro per uur.

Ik ben een erkende therapeut en ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT, Collectief Alternatief Therapeuten. Verder ben ik als registertherapeut ingeschreven op de zorglijst en bij de RBCZ/TCZ.
Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden de sessie gedeeltelijk afhankelijk van de door U afgesloten polis.

 

Klachten

Mocht U klachten hebben over de behandeling dan hoop ik daar samen met U uit te komen. Als het niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan kunt U zich wenden tot het GAT, Geschillen Alternatieve Therapeuten. Deze onafhankelijke WKKGZ geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verleent de best passende zorg voor cliënten en therapeuten in geval van klachten.